mobil porno rokettube porno porno izle instagram takipçi satın al
2015-05-22

Prof. Jędrysek: Surowcowo-energetyczne podsumowanie prezydentury B. Komorowskiego

Za czasów prezydentury Komorowskiego nie tylko utraciliśmy szanse na naprawdę duże zyski z bycia pierwszymi, jeśli chodzi o gaz i ropę z formacji łupkowych, ale też wplątani zostaliśmy w potężne problemy organizacyjno-prawne i własnościowe związane brakiem kontynuacji polityki geologicznej z lat 2005-2007. 

Kończy się kadencja B. Komorowskiego – jak pan ocenia jej efektywność w punktu widzenia byłego Głównego Geologa Kraju i obecnie szefa Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii.

Efektywność jakoś mi nie licuje z Prezydentem B. Komorowskim. Jako Prezydent ma jeden jedyny obowiązek - stać na straży Konstytucji. To nie oznacza pilnowania, aby ktoś nie ukradł jakiegoś egzemplarza wydrukowanej Konstytucji, bo nie ma tu analogii z żyrandolem. Tu chodzi aby pilnował, by przede wszystkim rząd wykonywał zapisy Konstytucji. To właśnie mówi Andrzej Duda. W Konstytucji są wspomniane sprawy ochrony środowiska, co należy też rozumieć jako gospodarkę zasobami środowiska. Takimi są wszelkie zasoby geologiczne, surowce, jak i struktury geologiczne tzn. wszystko co jest poniżej powierzchni Ziemi.

Co więc z tym?

Rząd Prawa i Sprawiedliwości starał się̨ przygotować́ Państwo Polskie prawnie i organizacyjnie do bycia silnym liderem, bo na słabość́ nas nie stać́, ale i też słabi jako naród nie jesteśmy, a mam wrażenie, że PO-PSLowski Komorowski swoim „racjonalizmem” chce nam to wmówić́!!! To, że nie wykazywał żadnej efektywnej inicjatywy i biernie patrzył rząd PO–PSL niszczy szanse na zyski z zasobów geologicznych to drugie. To dowodzi, że w tym sensie jest i patronem i klientem.

Proszę o przykłady.

Za czasów prezydentury Komorowskiego nie tylko utraciliśmy szanse na naprawdę̨ duże zyski z bycia pierwszymi, jeśli chodzi o gaz i ropę z formacji łupkowych, ale też wplątani zostaliśmy w potężne problemy organizacyjno–prawne i własnościowe związane brakiem kontynuacji polityki geologicznej z lat 2005–2007. Połowa powiatów nie zatrudnia geologów powiatowych (łamane jest prawo) bo powiaty są biedne, ale dźwignią tej biedoty mogą być zasoby geologiczne. B. Komorowski zaprosił na 28 maja 2012 r. do siebie starostów powiatowych – czy padło choć jedno słowo do nich o tym? W tym dniu w Sejmie odbywała się duża konferencja organizowana Zespół Surowców i Energii właśnie dla starostów i geologów powiatowych. Pod względem bogactw naturalnych jesteśmy w absolutnej czołówce Europy, a u nas górnictwo się zwija, firmy geologiczne upadają, bo inwestorzy się wycofują (np. gaz w łupkach) lub nie są opłacani przez wykonawców autostrad. Mamy (14 mld ton) tj. 4/5 zasobów węgla kamiennego UE i jednocześnie importujemy ten surowiec. Około 90 proc. powierzchni koncesji na poszukiwania metali (od Małopolski po zach. kraniec D. Śląska) o wielkiej wartości gospodarczej i geopolitycznej, PO-PSL oddał w ręce podmiotów zagranicznych bez gwarancji kontroli zmian właścicielskich. To pod patronatem Prezydenta Komorowskiego. Dziś może 1/3 kruszywa i torfu pozyskiwana jest w Polsce bez koncesji (w istocie nielegalnie) bez wpływów do gmin, bez tworzenia etatów – to szara strefa i wbrew ochronie środowiska.

Ale górnictwo węgla kamiennego jest deficytowe.

To płytka bzdura. Szerzej dokumentuję to w dziesiątkach moich wystąpień (linki na www.jedrysek.eu), wiec tu krótko przypomnę. Jeden górnik powoduje powstanie średnio 4 następnych miejsc pracy. Jeśli policzyć rodziny to jeden etat górnika implikuje utrzymanie dla kilkunastu osób (model rodziny 1 pracuje - + żona i 2 dzieci). Inaczej – wzrost zatrudnienia o 10 tys. poprawić może być nawet 200 tys. ludzi, a utrata 10 tys. etatów to skazanie na skraj biedy lub emigracje takiej właśnie liczby Polaków. Kopalnia nie przynosząca zysku płaci około 20 bezpośrednich i pośrednich podatków i parapodatków (w tym CIT, VAT, opłaty eksploatacyjne). 

Czy prezydent za to odpowiada?

Ależ to są „grube sprawy” – bezsprzecznie odpowiada! Poza tym ustawy podpisane przez Komorowskiego, np. nowe Prawo geologiczne i górnicze z 2011 (i zmiany z 2014 dotyczące gł. węglowodorów) lub jego bierność, doprowadziły do potężnej dezorganizacji Państwa, podniosły ryzyko inwestycyjne tak, że inwestorzy szczególnie w branżach geologiczno-górniczych uciekli – to jest główna przyczyna upadku poszukiwań węglowodorów w łupkach. Rząd powołany przez B. Komorowskiego zmuszał więc państwowe firmy (gł. PGNiG i Orlen) do wydatkowania setek mln na poszukiwania gazu w łupkach (do czego firmy nie były w pełni gotowe), przez co ograniczono wydatki na poszukiwanie i dokumentowanie złóż konwencjonalnych. Gaz w formacjach łupkowych jest, ale nikt nie chce inwestować w Polsce, bo gdzie indziej jest dużo mniejsze ryzyko organizacyjno-prawno-finansowe państwa. Aresztowania urzędników (7 osób, styczeń 2012) w Min. Środowiska, firmach i PIG także odstręczają poważne firmy od inwestycji. Szef Koalicji dla Gazu Łupkowego w Polsce (Poland Shale Coalition) Parker Snyder w nawiązaniu do warunków poszukiwań w formacjach łukowych powiedział w 2013 r na spotkaniu w Sejmie: „Polska jest przykładem kraju, jak nie należy tego robić”. Do tego dopuścił Komorowski, a przy tym Polskę zrobił pośmiewiskiem, za które Polacy płacą własną biedą, zadłużeniem, upokorzeniem i wygnaniem. Dla mnie skrót nazwy partii Komorowskiego w rozwinięciu mógłby brzmieć Państwo Opresyjne. Tu niczego nie wolno i to nie tylko w zakresie gospodarczym. 

A co Komorowski mógł zrobić z łupkami?

Rząd PiS był inicjatorem poszukiwań́ gazu w łupkach w Polsce – z własnej inicjatywy, aktywnie szukając inwestorów, wydał pierwsze koncesje (2007) w określonej strategii, przerzucając całe(!) ryzyko i koszty na podmioty zagraniczne. Wyprzedziliśmy pozostałe kraje świata (poza USA i Kanadą) o dobrych kilka lat. Przygotowano zręby polityki surowcowej Państwa (np. proj. ust. o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej jako organu Państwa czyli gospodarza zasobów geologicznych – dziś tzw. państwowa służba geologiczna jest częścią Państwowego Instytut Geologicznego z jego własnymi interesami i działaniami niezależnymi od rządu). Do dziś nie ma polityki surowcowej (to przyznał nawet Główny Geolog Kraju na Komisji Ochr. Śród. Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (14 maja b.r.). Ani GGK ani dyrektor wiodącego departamentu ani pełniący obowiązki dyr. PIG nie są geologami – to symbol braku profesjonalizmu rządu,któremu patronuje Komorowski. To samo z posłami – niekompetencja i bezwzględna negacja opozycji prowadzi do paraliżu naprawy państwa nawet w najmniejszych drobiazgach – rekomenduję obejrzenie krótkich filmików zajść w Sejmie (1 oraz 2).

Zostało jednak rozpoznanie geologiczne.

Niewiele znaczące, bo jedyne co pozostało po inwestorach to kilkadziesiąt otworów wiertniczych i nieco badań geofizycznych, ale wg NIK (raport z 03 stycz. 2014) informacja geologiczna w niewielkim stopniu trafiała do PIG, rdzenie wywożono za granicę (wg NIK z 49 rdzeni tylko 13 zostało przekazanych (zgodnie z wymaganiami cięte wzdłuż) do PIG. Do tego inwestorzy swobodnie dostawali gromadzoną przez lata informację geologiczną i nią mogli w praktyce handlować tak jak samymi koncesjami. Państwo uzyskało około 40 mln zł za koncesje na poszukiwania, a wydało inf. geologiczną wartą wielokrotnie więcej. Czy Komorowski się tym nie interesował, czy nadal myślał, że gaz z łupków się kopie (w domyśle wydobywa się jak piasek metodą odkrywkową) - chyba to powiedział w kampanii wyb. 2010 r., no i tak mu zostało? Mam wrażenie, że ten człowiek w tym zakresie niczego nie rozumie i nie usiłuje zrozumieć. Jest kluczowe zatem kogo wybieramy – jeśli Bóg zechce pokarać́ jakiś́ naród to zabierze mu władze umysłowe, a pozostawi władze polityczne wybrane bez władz umysłowych.
Apele, projekty ustaw, konferencje, interpelacje itd. nie pomagały. Sądzę, że wzrost nieefektywności Państwa wynika z egoizmu władców „tego kraju” i ich klientów. Stąd taka buta i arogancja władzy. To wszystko pod patronatem urzędującego prezydenta i to jest jego pełna odpowiedzialność.

Prezydent miał jednak jakieś inicjatywy ustawodawcze inne niż ograniczanie wolności – co było np. skierowane do Komisji Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych I Leśnictwa, w której to Komisji jest Pan wiceprzewodniczącym.

O ile pamiętam był jeden projekt ustawy polegający na wyjaśnieniu czy można czy nie można jeździć rowerem po wałach przeciwpowodziowych. Były chyba jakieś autopoprawki nawet. Najdłuższy chyba spór dotyczył czy riksza albo wózek dzieckiem ciągniony za rowerem też może legalnie znajdować się na wałach. Żenada, bo nie było kluczowych inicjatyw np. sprawy surowcowe, Natura 2000, OZE, zasoby wodne, emisje CO2, magazyny gazu, polityka surowcowa, gaz w łupkach, organizacja państwa w zakresie gospodarki środowiskiem itd. Niczego takiego nie było.

Jakiego więc Prezydenta życzyłby sobie profesor i „człowiek surowcowo-energetyczny”?

Praca prezydenta wszystkich obywateli RP to musi być żmudna i profesjonalna walka o siłę i bezpieczeństwo Państwa, obywateli, w tym bezpieczeństwo surowcowo–energetyczne (bo to surowce determinują profil gospodarczy w tym energetyczny), czyste środowisko, efektywną naukę̨ – o silną pozycję geopolityczną Polski i autentyczne bogactwo każdego Polaka. To jest możliwe bo mamy ogromny potencjał. Polska musi być ostoją wolności gospodarczej i osobistej, a na straży tego musi być człowiek rozumiejący co się do niego mówi i potrafiący rozumnie odpowiedzieć – bez wcześniej zapisanych uniwersalnych frazesów czytanych z kartki. 

Życzyłbym sobie też, aby Prezydent wymusił na mediach publicznych, by te mówiły prawdę o naszych zasobach geologicznych, o pakiecie klimatyczno-energetycznym itd. Tymczasem Polacy są poddawani zaawansowanym manipulacjom, głównie w oparciu o jednostronne media - zwykły człowiek staje się̨ zupełnie bezbronny, zniewolony, a przecież̇ każdy Polak łoży na media publiczne – a mimo to nie ma szans na obiektywizm. To może ulec zmianie, jeśli przerwie się błędne koło władzy. Hasło Komorowskiego dotyczy bezpieczeństwa, a tego w wymiarze surowcowo-energetycznym nie ma. Jest tragedia, tym bardziej, że mamy najmniejsze pojemności per capia magazynów gazu w UE, a budowa portu LNG, jaki i poszukiwania gazu w łupkach zostały przez NIK ocenione fatalnie, - tragedia! Komorowski woła coś o wolności – ale czy to dlatego podpisywał się pod ustawą ograniczającą wolność zgromadzeń i wolność reklamy (czytaj plakatów w kampaniach wyborczych)? Dlatego wspiera narzucanie kajdanów fiskalnych, coraz to nowych i wyższych podatków (także w działalności geologiczno-górniczej), ogranicza wolność gospodarczą, i chce natychmiast Euro ograniczającą wolność regulacji opłacalności polskiej gospodarki i dochodów Polaków?

Polacy o surowcach mogą czerpać wiedzę z internetu.

Polska jest na 23 miejscu w UE w zakresie cyfryzacji – i miałbym pytanie do Komorowskiego, ile jest państw w UE, bo on we wczorajszej debacie bzdurzył, że jedna z gwiazdek na fladze to gwiazdka polska. Z tym, że gwiazdek jest 12, mają znaczenie symboliczne, i ich nie przybyło, gdy w 2004 roku Polska wstąpiła do UE. Widać wykluczenie cyfrowe sięga Prezydenta? Naród mam nadzieję naciśnie CTRL-ALT-DEL – to właśnie te klawisze trzeba nacisnąć dla obecnej władzy bo system się zawiesił bo czeka nas hard-reset.

A co z gazem w łupkach?

Gaz łupkowy to metan (węglowodór), a ropa łupkowa to ciekłe węglowodory, zawarte w skałach osadowych zwanych łupkami. Skały te są̨ drobnym osadem morza sprzed kilkuset milionów lat i zawierają̨ do kilku procent materii organicznej (obumarły plankton). Materia ta „wypociła” z siebie węglowodory, których cześć́ pozostała w łupku. Ze względu na duże rozproszenie gazu i ropy w skale, przy eksploatacji stosuje się̨ metody szczelinowania (kruszenia) z zastosowaniem płynów uwalniających węglowodory do otworów wiertniczych. Mimo, że jest ich w skale mało, to ilość́ tego typu łupka w Polsce jest na tyle duża, że węglowodory te stanowią̨ jedne z największych złóż̇ w Europie. Prowadzę̨ od 25 lat badania nad metanem. Pełniąc funkcję Głównego Geologa Kraju (2005-7) opracowałem strategię, znalazłem inwestorów i wydałem pierwsze koncesje na poszukiwania gazu i ropy łupkach (byliśmy tuż po USA i Kanadzie, gdzie „przemysł łupkowy” wtedy zaledwie raczkował), a jednocześnie min. 4 lata przed innymi krajami. W mojej strategii całe koszty i całe ryzyko przerzucone było na inwestorów zagranicznych, a 90 proc. koncesji nadal było w rękach Skarbu Państwa (wstrzymałem wydawanie koncesji). Po zmianie rządu moje projekty ustaw, przygotowania organizacyjne w tym know-how, zostały odrzucone, a wszystkie koncesje wydane, na tych samych lub relatywnie gorszych zasadach niż to było zrobione w 2007 r., gdy ryzyko inwestycyjne było największe. Państwo utraciło kontrolę nad handlem koncesjami i w wielu wypadkach nadal nie ma pewności, kto faktycznie ma te koncesje. Takie wydanie wszystkich koncesji ustawiło Polskę na pozycji przegranej - utraciliśmy „marchewkę” (w postaci następnych koncesji), a jeszcze nie mieliśmy i nie mamy „kija” (w postaci silnej pozycji organizacyjno-prawnej Państwa). W praktyce zablokowało to poszukiwania podnosząc ryzyko inwestycyjne ponad granice akceptacji przemysłu, a po 2010 r. inne państwa też zaczęły wydawać koncesje (stąd m.in. wycofywanie się kluczowych firm). Ciężar poszukiwań rząd przeniósł na firmy z udziałem Skarbu Państwa, co było i jest poza ich realnymi możliwościami (koszty, ryzyko). Ostatecznie Polska otrzymała za wszystkie koncesje (1/3 terytorium Polski) około 40 mln zł mimo, że rynek pośrednio wycenił je (2009-11) na kilkadziesiąt do kilkaset mln zł za jedną (wydano ich 116). Podobne koncesje w USA kosztują kilkadziesiąt tysięcy dolarów za hektar, bo ryzyko jest pięciokrotnie mniejsze. Dzisiejsze zawirowania jeszcze bardziej podnoszą ryzyko – to sprzyja spekulacji. Trzeba i można ratować nasze bogactwo geologiczne. Jestem absolutnie pewien, że gaz i ropa z łupków mogą być szybko główną siłą ekonomiczną Polski. Problemem nie jest brak zasobów, ale organizacja Państwa Polskiego.

A inne kopaliny?

Niestety, podobnie postąpiono z koncesjami na miedź, srebro i inne cenne metale (ok. 95 proc. pow. koncesyjnej na metale jest w rękach obcego kapitału). Polska posiada ponad 80 proc. zasobów węgla kamiennego UE i kilkanaście proc. zasobów węgla brunatnego – i tu koncesje są wydane w sposób nieprzemyślany, a importujemy około 20 proc. zużywanego węgla kamiennego. Przy obecnym stanie organizacyjno-prawnym, bardzo źle oceniam również przejmowanie udziałów na koncesjach konwencjonalnych złóż ropy, gazu, a także węgla. 
Jedynym ratunkiem jest wdrożenie współgrających ze sobą rozwiązań organizacyjno-prawnych, w tym w szczególności wydzielenie z istniejących jednostek (bez nowych etatów) specjalistycznego organu państwa (Polska Służba Geologiczna) oraz uproszczenie i uszczelnienie prawa - to zależy od rządu i Sejmu RP. Takie działania bezwzględnie mogą uczynić́ z Polaków najbogatsze społeczeństwo Europy, obniżyć́ koszty energii i paliw oraz upowszechnić́ CNG w Polsce. Walczmy o to odważnie, a będziemy bogatą i nowoczesną technologicznie Szwajcarią surowcowo-energetyczną Europy.

Rząd zrzuca winę na Unię, że musimy się podporządkować.

Chwila – a my to nie Unia? Wczoraj Komorowski chwalił się, że Polacy zajmują ważne stanowiska w administracji UE. Ale to naturalne - zresztą nie mogliśmy ich zajmować w 2007 bo byliśmy nowymi członkami i jeszcze nie pokończyły się kadencje, a niektórych stanowisk nie było. Dziś jest to jednak nieproporcjonalnie mało, a jeśli już ktoś jest, to co z tego Polska ma. Czy stanowiska są po coś czy raczej za coś? Wielu odnosi wrażenie, że ludzi których chwali Komorowski są tam po to, aby Polska robiła potężne ustępstwa albo godziła się na działania skrajnie szkodliwe dla Polski właśnie polskimi rękami. W tej sytuacji na wiele lat blokowane są stanowiska dla Polski, bo „przecież już Polak” piastował to czy inne ważne stanowisko. Tak zajechano łupki, węgiel, energetykę, cementownie, przemysł wapienniczy, a wmuszono magazynowanie CO2 w strukturach geologicznych. To pod patronatem Komorowskiego, bo jako prezydent był bierny – z indolencji czy intencji to sprawa ważna, ale nie dziś. Nadzór nad rządem i wpływ na funkcjonowanie państwa musi bazować także na znajomości prawa i mechanizmów gospodarczych – dotychczasowe działania i wykształcenie Komorowskiego dowodzi, że tego nie ma, że ma małe doświadczenie i brak takiego wykształcenia – to kontrastuje z kompetencjami i potencjałem dra Andrzeja Dudy praktykującym od 20 lat prawnikiem, w tym w wymiarze państwowym od co najmniej 10 lat. On ma tez potencjał aby się szybko uczyć i rozumie wagę geologii i górnictwa.

Kopalnie węgla są w kryzysie.

Proszę zapoznać się z tym, co mówiła wicepremier Bieńkowska do szefa CBA. Padły słowa że pieniądze były na modernizację, ale ci wstawiali sowich ludzi, palili lulki, aż kopalnie upadły. Jej komentarz jest bardziej wiarygodny dla niektórych, ale ja się z nim zgadzam. Ponadto, ostatnie duże zakłady jakimi są kopalnie mają znaczenie dla bezpieczeństwa – a za bezpieczeństwo się płaci. Takimi zakładami trzeba umieć zarządzać trzeba zarządów merytorycznych a nie politycznych, jak to ma miejsce teraz (patrz wiceminister gospodarki 2008-10(?) Strzelec-Łobodzińska – Kompania Węglowa przynosiła zyski – po dwóch latach jej prezesury już ok. 2 mld zł strat.). Pewnie i ten przypadek miała na myśli Bieńkowska. Co ważne, likwidacja dużych zakładów lub ich rozdrobnienie, to likwidacja siły związków zawodowych – jedynej siły jakiej się boi arogancja władzy, bo kogo obchodzi strajk w małym prywatnym przedsiębiorstwie.
Małe przedsiębiorstwa mogą być łatwo kupione przez silny obcy kapitał – w Polsce nie ma polskiego kapitału – są polskie długi i wygaszanie – w zastawie zostaje nam ziemia, złoża, lasy.
Polska niczego nie produkuje – tracimy polskie marki – dorobek pokoleń, na który tak chętnie powołuje się Komorowski, niszczy powołany przez niego kolejny już premier i rząd!!!
Geolodzy i górnicy wykształceni w Polsce są na świecie rozchwytywani. Ci co mogli i nie wytrzymali presji, mimo że nie chcieli, to już wyjechali – mieli wrócić, a jeszcze więcej wyjechało. 

Będzie lepiej?

Będzie, ale zacznijmy od zmiany Prezydenta. Komorowski miał swoje 5 minut, które trwało 5 lat, których może i sam nie zauważył – teraz robiłby, co chciał bez strachu o reelekcję. Rezerwy finansowe: banki, wielkie sieci handlowe, reindrustrializacja stąd przychody implikowane, zasoby geologiczne (pierwiastki ziem rzadkich, miedź, srebro, węgiel kamienny, brunatny, kruszywo, węglowodory złóż niekonwencjonalnych), zrównanie dopłat rolnikom, renegocjacje umów gazowych, ograniczenie wypływu gotówki z Polski – reinwestowanie bo pieniądz robi pieniądz. Wzrost efektywności organizacyjnej państwa, odzyskanie wiarygodności państwa obniża ryzyko inwestycji. Korzystanie z polskiego potencjału naukowego, który dziś emigruje - prawdziwy exodus, który musimy odwrócić.

Więc?

Jestem za tym, aby Naród wysłał Komorowskiego na ciut wcześniejszą emeryturę - w geście litości dla Polski! Gorąco rekomenduję przy tym listy Andrzeja Dudy do mieszkańców poszczególnych województw.

Źródło: cire.pl

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY Z TEJ KATEGORII
Rozmowa z Maciejem Pietruńko - kandydatem do Rady Osiedla KowaleRozmowa z posłem PiS na Sejm RP Piotrem BabiarzemRozmowa z posłem Piotrem BabiarzemPrzemysław Czarnecki: Polska, w żadnym razie, nie powinna pochylać głowy przed RosjąPoseł Czarnecki: Słucham swoich wyborcówWywiad w TOK FM z Posłem Piotrem Babiarzem. Klub PiS złoży projekt likwidujący tzw. podatek miedziowyUjazdowski w TOK FM: Jestem przekonany, że będziemy mieli prezydenturę godną RzeczypospolitejAdam Lipiński: To rewelacyjny wynik, bo wygraliśmy prezydenturęUjazdowski: Wierzę w zmianę ustroju państwa przez PiS, wspólnie z Pawłem KukizemGłówny ekonomista SKOK: Projekty Andrzeja Dudy łatwe do sfinansowania
ZOBACZ TAKŻE:
10 III 2018 r. Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem10 III 2018 r. (sobota) Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem >>
10 II 2018 r. Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod SmoleńskiemW sobotę 10 lutego 2018 r. o godz. 18.30 Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem w kościele pod wezwaniem św. Stanisława, Wacława i Doroty - pl. Wolności 3 we Wrocławiu. >>
W Radiu Rodzina o smogu we Wrocławiu, o parku kulturowym oraz Bogdanie Zdrojewskim jako kolejnym potencjalnym kandydacie na prezydenta Wrocławia24 stycznia 2018 r. w audycji publicystycznej w Radiu Rodzina pt. „Gość Poranny” wziął udział Robert Pieńkowski – Przewodniczący Klubu Radnych PiS Rady Miejskiej Wrocławia i szef struktur PiS we Wrocławiu oraz Urszula Wanat reprezentująca Klub Radnych Rafała Dutkiewicza. Rozmowa dotyczyła smogu we Wrocławiu, tzw. parku kulturowego oraz Bogdana Zdrojewskiego jako kolejnego potencjalnego kandydata na prezydenta Wrocławia. >>
Więcewicz Rafał: Program pilotażowy Legii Akademickiej to odbudowa Wojska Polskiego oraz wyjście naprzeciw młodym patriotom13 lipca 2017 roku, decyzją Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza rozpoczęto wdrażanie programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. >>
W niedzielę 17 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie założycielskie Forum Młodych PiS Wołów. Zebraniu przewodniczył przewodniczący Forum Młodych PiS Wrocław Dominik Delczyk, który >>
Koncert Pokoleń w ramach obchodów 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego8 XII 2017 (piątek), godz. 18.00 Koncert Pokoleń w auli Politechniki Wrocławskiej (bud. A-1, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27), wstęp wolny >>
10 XII 2017 r. Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem10 XII 2017 r. (niedziela), godz. 18.30 Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem w kościele pod wezwaniem św. Stanisława, Wacława i Doroty - pl. Wolności 3 we Wrocławiu >>
Przewodniczący FM PiS Wrocław Dominik Delczyk uczestnikiem spotkania liderów młodzieżówek partii konserwatych z krajów Grupy WyszehradzkiejW dniach 24-26 listopada 2017 r. w Bratysławie odbyło się zorganizowane przez Nadacia Antona Tunegu spotkanie liderów młodzieżówek partii konserwatywnych z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości reprezentowali: Przewodniczący Forum Młodych PiS Wrocław Dominik Delczyk >>
10 XI 2017, g. 18 Patriotyczne śpiewanie organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka przy współpracy z Radiem RodzinaPiątek 10 listopada 2017 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego nr XVII we Wrocławiu (ul. Tęczowa 60) o godz. 18:00. >>
Koncert 8 XI 2017 (środa), godz.19:00 Centrum Sztuki ImpartKONCERT „Prowadź nas Polsko” w ramach obchodów XXXV rocznicy powstania Solidarności Walczącej: Kwartet ProForma Piosenki Jacka Kaczmarskiego Niepokorni z XVII LO we Wrocławiu >>
10 XI 2017 r. Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod SmoleńskiemMsza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem: 10 XI 2017 r. (piątek) o godz. 18.30 na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem >>
10 X 2017 r. Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem10 października 2017 r. (wtorek) o godz. 18.30 na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem w kościele pod wezwaniem św. Stanisława, Wacława i Doroty - pl. Wolności 3 we Wrocławiu. >>
Uroczystości żałobne mjr Zbigniewa Lazarowicza 5 X 2017 r. o godz. 12.30 w kościele św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu29 września 2017 r. w wieku 92 lat zmarł śp. mjr Zbigniew Lazarowicz „Bratek” - jeden z ostatnich Żołnierzy Wyklętych, żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia WiN. >>
Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem10 IX 2017 r. (niedziela) Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem. Kościół pod wezwaniem św. Stanisława, Wacława i Doroty >>
78. Rocznica Wybuchu II Wojny ŚwiatowejWrocławska uroczystość obchodów 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2017 r. rozpocznie się o godz. 11.00 na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego przy ulicy Grabiszyńskiej. >>
Apel ws. centralnych obchodówW 35. rocznicę tragicznych wydarzeń lubińskich, tegoroczne centralne obchody podpisania porozumień sierpniowych odbędą się 31 sierpnia w Lubinie z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Lubina 1982 r. >>
Program wrocławskich obchodów 37. rocznicy Sierpnia 1980 r.Wrocławskie obchody to szereg wydarzeń od 19 VIII do 2 IX 2017 r. Kulminacyjny moment wrocławskich obchodów Sierpnia 1980 r. to Msza Św. w kościele pw. św. Klemensa Dworzaka przy Al. Pracy o godz. 12.00 oraz uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą „Solidarności” przy ul. Grabiszyńskiej o 13.30 >>
10 VIII 2017 r. (czwartek) Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod SmoleńskiemMsza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30 >>
Uroczystości 73. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 VIII 2017 r. we WrocławiuPlan uroczystości 73. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2017 r.: godz. 16:45 rozpoczęcie uroczystości pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego przy Promenadzie Staromiejskiej (...). Godz. 18:00 Msza Św. w Kościele Garnizonowym p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu: >>
10 VII 2017 r. (poniedziałek) Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem10 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem >>
Interpelacja w sprawie polityki migracyjnej Prezydenta Dutkiewicza, Polaków z terenów dawnego ZSRS oczekujących na zaproszenie gminy Wrocław oraz kolejki oczekujących we Wrocławiu na mieszkanieKlub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w imieniu swoim i rzeszy Wrocławian wyraża swój sprzeciw wobec podpisania przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza „Deklaracji Prezydentów o Współdziałaniu Miast Unii Metropolii Polskich w Dziedzinie Migracji”. Uważamy, że Prezydent Wrocławia nadużył swoich kompetencji i wykroczył poza mandat udzielony Mu przez wyborców. Podpisując deklarację wykazał się brakiem szacunku dla mieszkańców Wrocławia, gdyż nie zapytał się w tej sprawie o ich zgodę. Tekst „Deklaracji Prezydentów” nie był przedmiotem konsultacji społecznych i z całą pewnością nie odzwierciedla poglądów większości Wrocławian. >>
Interpelacja w sprawie polityki socjalnej Miasta Wrocławia na przykładzie żłobkówKlub Radnych Prawa i Sprawiedliwości podziela oburzenie tysięcy Wrocławian z prowadzonej przez nasze miasto polityki dotyczącej żłobków. Jest skandalem, że w 2017 r. dla blisko 1400 dzieci zabrakło miejsca we wrocławskich żłobkach. Wrocław musi natychmiast, jeszcze w tym roku, zwiększyć środki w budżecie miasta w celu stworzenia warunków umożliwiających przyjęcie większej ilości dzieci do wrocławskich żłobków. >>
11 VII 2017 r. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolita PolskiejObchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się we Wrocławiu 11 lipca 2017 r. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10:00 pod Pomnikiem - Mauzoleum przy Bulwarze Dunikowskiego. O godz. 11.00 rozpocznie się Msza Święta w Kościele NMP na Piasku we Wrocławiu >>
W święto Wrocławia w Katedrze św. Jana Chrzciciela zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji mieszkańców Wrocławia: godzina 18.3024 czerwca (sobota) 2017 r. zostanie odprawiona w Katedrze św. Jana Chrzciciela uroczysta msza święta w intencji mieszkańców Wrocławia (godzina 18.30) oraz koncert przed katedrą wrocławską (godzina 20.30). Jest on podsumowaniem obchodów XX rocznicy Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. >>
23 czerwca 2017 r. (piątek) spotkanie autorskie z Piotrem Zarembą Centrum Historii Zajezdnia23 czerwca 2017 r. Piotr Zaremba opowie w Zajezdni o swojej najnowszej, wydanej tym roku książce «Zgliszcza. Opowieści pojałtańskie». Spotkanie poprowadzi Krzysztof Turkowski, a wezmą udział prof. Krzysztof Kawalec (Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu), Jarosław Broda oraz autor książki. >>
10 VI 2017 r. (sobota) Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod SmoleńskiemZapraszamy 10 czerwca 2017 r. (sobota) o godz. 18.30 na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem >>
Przewodniczący Forum Młodych PiS Wrocław Dominik Delczyk złożył wniosek do Prezydenta Wrocławia o pomoc dla osób bezdomnych7 czerwca 2017 r. przewodniczący wrocławskich struktur Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Dominik Delczyk zwrócił się do prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu pomoc osobom bezdomnym >>
Dominik Delczyk: Utworzenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pozytywnie wpłynie na jakość kształcenia18 maja 2017 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wśród przyczyn wydania ustawy leżą: potrzeba umiędzynarodowienia ofert edukacyjnych polskich uczelni, potrzeba szerszego rozpowszechniania osiągnięć nakowych oraz stworzenia dogodnych warunków pozwalających na zatrudnianie w Polsce zagranicznych uczonych z dorobkiem naukowym. >>
Spotkanie posła Piotra Babiarza z Wrocławskim Klubem Gazety Polskiej19 maja 2017 r. odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Wrocławskim, posła Piotra Babiarza z Wrocławskim Klubem Gazety Polskiej. >>
Od 16 maja 2017 r. wystawa „Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec” na dziedzińcu Dolnośląskiego Urzędu WojewódzkiegoWojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. Małgorzata Rozbicka zapraszają na wystawę „Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec” na dziedzińcu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Ekspozycja zostanie udostępniona 16 maja 2017 r. i potrwa miesiąc. >>
13 V 2017 r. Obchody Dnia Strażaka we WrocławiuWojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej Adam Konieczny zapraszają na wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Obchody odbędą się 13 maja 2017 roku. >>
Pomnik ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH we Wrocławiu - Konkurs - WAŻNE! Termin - 15 maj 2017Prezydent Wrocławia, działając na podstawie Prawa Zamówień Publicznych i podjętej w 2016 r. uchwały Rady Miejskiej Wrocławia, ogłosił 28 kwietnia 2017 r. dwuetapowy konkurs na opracowanie koncepcji projektowej pomnika Żołnierzy Wyklętych. Do 15 maja 2017 r. Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia przyjmuje pisemne wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. >>
Pomnik ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH we Wrocławiu - Konkurs - WAŻNE! Termin - 15 maj 2017Prezydent Wrocławia, działając na podstawie Prawa Zamówień Publicznych i podjętej w 2016 r. uchwały Rady Miejskiej Wrocławia, ogłosił 28 kwietnia 2017 r. dwuetapowy konkurs na opracowanie koncepcji projektowej pomnika Żołnierzy Wyklętych. Do 15 maja 2017 r. Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia przyjmuje pisemne wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. >>
Pomnik ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH we Wrocławiu - Konkurs - WAŻNE! Termin - 15 maj 2017Prezydent Wrocławia, działając na podstawie Prawa Zamówień Publicznych i podjętej w 2016 r. uchwały Rady Miejskiej Wrocławia, ogłosił 28 kwietnia 2017 r. dwuetapowy konkurs na opracowanie koncepcji projektowej pomnika Żołnierzy Wyklętych. Terminy Do 15 maja 2017 r. Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia przyjmuje pisemne wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. >>
10 V 2017 r. (środa) Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod SmoleńskiemZapraszamy 10 maja 2017 r. (środa) o godz. 18.30 na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem w kościele pod wezwaniem św. Stanisława, Wacława i Doroty - pl. Wolności 3 we Wrocławiu. >>
Uroczyste wrocławskie obchody z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej. 8 maja 2016 72. rocznica zakończenia II wojny światowejWojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprasza mieszkańców regionu do udziału w uroczystych obchodach z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej. 8 maja 2016 72. rocznica zakończenia II wojny światowej. >>
3 maja 2016 Święto Narodowe Trzeciego Maja we WrocławiuWojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprasza mieszkańców regionu do udziału w uroczystych obchodach z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz 72. Rocznicy zakończenia II wojny światowej. >>
2 maja 2017 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej we WrocławiuWojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprasza mieszkańców regionu do udziału w uroczystych obchodach z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz 72. Rocznicy zakończenia II wojny światowej. >>
Spotkanie Komitetu PiS Dzielnicy Psie Pole z posłem Jackiem Swiatem odbędzie się 18 kwietnia 2017 r. (wtorek) w godz. 19.00-20.30 ul. Bolesława Krzywoustego 291Spotkanie Komitetu PiS Dzielnicy Psie Pole odbędzie się 18 kwietnia 2017 r. (wtorek) w godz. 19.00-20.30 ul. Bolesława Krzywoustego 291 >>
Wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego i Beaty Szydło podczas obchodów VII Rocznicy Katastrofy SmoleńskiejWielu z tych, którzy zginęli w Smoleńsku, w tym Prezydent Lech Kaczyński, to byli ludzie dążący do naprawy Rzeczpospolitej. Wspólnota narodowa powinna się zjednoczyć, dlatego musimy odrzucić wszelką nienawiść. Nie możemy jednak odrzucić sprawiedliwości, prawdy i wielkiego dzieła budowania naszej Ojczyzny - powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas obchodów VII Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. >>
Rozmowa z Maciejem Pietruńko - kandydatem do Rady Osiedla KowaleJuż 23 kwietnia 2017 r. odbędą się we Wrocławiu wybory do rad osiedli. Dlaczego zdecydował się Pan startować w tegorocznych wyborach? MP: Od wielu lat działam społecznie zarówno na rzecz osiedla Kowale jak i na rzecz Wrocławia. >>
Program obchodów VII rocznicy katastrofy smoleńskiej we Wrocławiu 9-10-11 IV 2017Od 9-go do 11-go kwietnia we Wrocławiu będą trwały obchody VII rocznicy katastrofy smoleńskiej. >>
10 IV 2017 r. VII rocznica Katastrofy Smoleńskiej. Organizujemy wyjazd do Warszawy w celu upamiętnienia ofiar Katastrofy Smoleńskiej10 kwietnia 2017 r. po raz VII obchodzimy rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, w której zginął ŚP. Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz 94 wybitnych przedstawicieli państwa Polskiego. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że Prawo i Sprawiedliwość organizuje wyjazd do Warszawy w celu upamiętnienia wszystkich ofiar Katastrofy Smoleńskiej. >>
Przewodniczący FM PiS Wrocław Dominik Delczyk uczestnikiem szkoleń dla liderów młodzieżówek konserwatywnych partii politycznych z krajów Grupy Wyszechradzkiej w BratysławieW dniach 17-18 marca 2017 r. w Bratysławie odbył się zorganizowany przez Nadácia Antona Tunegu cykl szkoleń dla liderów młodzieżówek konserwatywnych partii politycznych z krajów Grupy Wyszechradzkiej. Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości reprezentowali: przewodniczący Forum Młodych PiS Wrocław Dominik Delczyk oraz działacze Forum Młodych PiS Kraków - Katarzyna Grzywa i Piotr Bernacki. >>
NIECH ŻYJE POLSKA ! Wyjątkowy koncert Jana Pietrzaka, kabaret Pod Egidą i inni18 marca 2017 r. o godz. 18.00 w Imparcie przy ul. Mazowieckiej we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy koncert pt. "Niech żyje Polska". Wystąpi Jan Pietrzak, aktorzy z kabaretu Pod Egidą i inni >>
Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod SmoleńskiemZapraszamy 10 marca 2017 r. (piątek) o godz. 18.30 na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem w kościele pod wezwaniem św. Stanisława, Wacława i Doroty - pl. Wolności 3 we Wrocławiu. >>
Informacyjno-edukacyjna akcja Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości na temat “Żołnierzy Wyklętych”1 marca 2017 r. z okazji Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” działacze Forum Młodych PiS przeprowadzili informacyjno-edukacyjną akcję ulotkową mającą na celu zainteresowanie mieszkańców Dolnego Śląska historią “Żołnierzy Wyklętych”. Akcję przeprowadzono m.in. we Wrocławiu, w Lubinie, Bolesławcu i Jeleniej Górze. >>
Wykład dr Stanisława A. Bogaczewicza z IPN pt.:Miejsce spotkania: kościół p.w. Chrystusa Króla, ul. Młodych Techników 17 >>
Porażka Nowoczesnej i Platformy we Wrocławiu!Podczas XXXVI Sesji Rady Miejskiej Wrocławia, tj. 9 lutego 2017 r. był procedowany projekt klubu Nowoczesna dotyczący przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2017-2019” – druk nr 629/16". >>
Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod SmoleńskiemZapraszamy 10 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 18.30 na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem w kościele pod wezwaniem św. Stanisława, Wacława i Doroty - pl. Wolności 3 we Wrocławiu. Redakcja piswroclaw.pl >>
Kolejny sukces rządu PiS. Wpływy z podatków rosną jak na drożdżachProminentni politycy Platformy i Nowoczesnej jak i eksperci tych partii, jeden przez drugiego wieszczyli rozpad rządu już w drugiej połowie roku, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zacznie realizować swoje zobowiązania wyborcze - pisze Zbigniew Kuźmiuk >>
Wrocławskie obchody 35-rocznicy wprowadzenia stanu wojennegoWrocławskie obchody 35-rocznicy wprowadzenia stanu wojennego >>
Wizyta delegacji Forum Młodych PiS w CzechachW dniach 2-4 grudnia 2016 r. na zaproszenie Mladí křesťanští demokraté Pardubický kraj i Mladí konzervativci Pardubice delegacja Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości udała się do Czech. Wyjazd był okazją do wymiany doświadczeń i poglądów oraz pogłębienia współpracy. >>
Światowej klasy centrum serwisowania silników lotniczych na Dolnym ŚląskuPod Środą Śląską, w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, powstanie światowej klasy centrum serwisowania silników lotniczych należących do spółki Lufthansy i General Electric. >>
Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem10 lutego 2016 r. (środa) o godz. 18.30 Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem w kościele pod wezwaniem św. Stanisława, Wacława i Doroty - pl. Wolności 3 we Wrocławiu. >>
Wieczory z historiąInstytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na spotkanie z cyklu "Wieczory z Historią". Usłyszymy wykład dr Jacka Jędrysiaka pt. "Dziś twój tryumf albo zgon! - refleksje o szansach powstania listopadowego". 14 grudnia (środa) 2016 roku o godz. 18.00. Wstęp wolny >>
Roman Kowalczyk o dobrej zmianie w edukacjiTermin „reforma” w szkolnictwie nie najlepiej się w Polsce kojarzy. Jako dyrektor liceum przeżyłem wiele reform oświaty, z których niewiele zostało. Co kolejna, to gorsza, żeby nie powiedzieć bardziej adekwatnie, choć przaśnie — głupsza. Zamiast „reformy” wolę określenie „zmiana”, a szczególnie „dobra zmiana”. >>
Jędrysek w #PorannyGość o łupkach i stanie polskich kopalniWiele zagranicznych firm w Polsce walczyło o koncesje na wydobycie gazu łupkowego. Po kilku latach temat ucichł. >>
Tak umiera Europa! Francuski sąd walczy z figurą Maryi!W Zachodniej Europie trwa w najlepsze zacieranie pamięci o jej chrześcijańskich korzeniach. Francuski sąd nakazał usunięcie posągu Maryi Dziewicy, bo to „publiczne eksponowanie symboli religijnych”. >>
Podsumowanie 12 miesięcy działania RząduDobry Rok w liczbach. Zobacz, które z projektów zapowiedzianych w exposé, zrealizował rząd PiS. >>
Zapraszamy na obchody 35 rocznicy stanu wojennego!We wtorek 13 grudnia 2016 r. spotkajmy się przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie o godz. 18:00. Zaproście swoich znajomych i zabierzcie biało - czerwoną flagę! #13grudnia >>
Nowy Prezes i Zarząd Okręgu Wrocławskiego Prawa i Sprawiedliwości26 listopada 2016 r. odbyły się wybory Prezesa Zarządu Okręgowego Okręgu nr 3 - Wrocław oraz członków Zarządu Okręgowego. Prezesem został poseł Piotr Babiarz. >>
D.Delczyk i K.Mrozowska zabiegają o utwardzenie drogi przy ulicy ŚwitWe wtorek 14 VI 2016 r. przedstawiciele władz wrocławskiej młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości skierowali do prezydenta Wrocławia wniosek o podjęcie działań mających na celu utwardzenie drogi i budowę chodnika przy ulicy Świt. >>
Interpelacja radnego Roberta Pieńkowskiego z 9 VI 2016 w sprawie planowanego zniszczenia grobów Żołnierzy Wyklętych we WrocławiuZarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu prowadzi akcję likwidacji grobów, które nie są opłacone. Okazuje się, że wśród mogił przeznaczonych do likwidacji są także groby polskich patriotów - Żołnierzy Niezłomnych. >>
Za rządów PO - PSL Polska stała się rajem dlaZ przedstawionych wczoraj w Sejmie wyników audytu rządów PO – PSL jednoznacznie wynika, że poprzednia władza doprowadziła do nasilenia zjawiska unikania płacenia podatków w Polsce. Niepłacenie podatków powodowało ubytki w budżecie, zatem - paradoksalnie - władza postanowiła sięgać głębiej do kieszeni uczciwych podatników. >>
Pieńkowski: Dzwon, który brzmi choć jego serce już nie bije. Refleksja o uroczystościach pogrzebowych płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”Polakom ceniącym Boga, Honor i Ojczyznę powinno zależeć na tym, by o polskich bohaterach takich jak Łupaszka było jak najgłośniej. >>
Mieszkała: Wrocławskie spółki są ekonomicznymi bankrutami. Raport 2013 - 2015Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz realizuje politykę przerzucania kosztów na samorządowe spółki, co w praktyce pozwala uciec od tzw. oficjalnego długu. Z przeprowadzonej przez dr K. Mieszkały analizy w latach 2013-2015 wynika, że miejskie spółki nie radzą sobie najlepiej. Generują straty i zobowiązania. >>
Piotr Zaremba: Wiwat Roman Kowalczyk, nowy kurator oświaty we Wrocławiu!Gazeta Wyborcza przedstawiła swoisty poczet nowych kuratorów oświaty wyznaczonych przez PiS-owski rząd. Nie ma w tym opisie zwykłego demaskatorskiego ładunku, bo skąd go wziąć? Tym bardziej więc szuka się jakiegoś szczegółu, strzępku, choćby wpisu >>
Wrocławskie spotkanie z Krzysztofem Wyszkowskim – legendą gdańskiej Solidarności8 kwietnia 2016 r., godz. 10.00, pl. Solidarności 1/3/5, sala 105, I piętro (Sala ks. Jerzego Popiełuszki) >>
Wrocławskie obchody VI rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.W imieniu Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego oraz własnym poseł Jacek Świat zaprasza na wrocławskie obchody VI rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. >>
GRUPA 44 SKRAWEK WOLNOŚCI Pamięci tragedii nad SmoleńskiemSpektakl literacko-muzyczny, Klub Muzyki i Literatury: Wrocław, plac Kościuszki 10 >>
Czy w Polsce jest jeszcze nadzieja na łupkowe eldorado?O nowych przepisach, które mają ułatwić inwestycje w wydobywanie gazu z łupków, mówił w Polskim Radiu 24 Główny Geolog Kraju, minister Mariusz Orion Jędrysek . >>
Minister Jackiewicz o audycie w spółkach Skarbu Państwa„Wnioski są bardzo nieciekawe. Spółki były jak księstwa, których prezesom przysługiwały niewspółmierne korzyści.” >>
Życzenia wielkanocne od Posła Jacka ŚwiataNiech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. >>
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość. (bł.Jan Paweł II) >>
Spotkajmy się 10 kwietnia w Warszawie!Zapraszamy członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości do udziału w Marszu poparcia dla Rządu i Prezydenta RP. Zapisy w biurze poselskim posła Piotra Babiarza. >>
Logika Dutkiewicza: Lepiej umyć ręce niż rozwiązać problemRadni z opozycji złożyli projekt apelu do prezydenta w sprawie fatalnej sytuacji wrocławskiej firmy tramwajowej RMT Protram. Chcieli pomóc, bo kary umowne naliczyło jej MPK czyli miejska spółka. Dyskusja i głosowanie zostały zdjęte z porządku obrad Rady Miejskiej głosami klubu Rafała Dutkiewicza i Platformy Obywatelskiej. Prezydent Wrocławia do sprawy odniósł się krótko: spółka MPK może robić co chce. >>
Wojciech Rohatyn Popkiewicz: PRZEKLEŃSTWODrogi Marszałku - tym razem się nie zgodzę. Twoja Druga Rzeczpospolita wychowała jednak wspaniałych patriotów. Inaczej by nie było także tej ułomnej, Trzeciej. Dziadkowie i rodzice przekazali jednak to wychowanie. >>
Interpelacja Posła Piotra Babiarza z 16 III 2016 r. do ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sekundnikówZwracam się do Pana z prośbą o wycofanie się z pomysłu likwidacji sekundników i ewentualne dostosowanie prawodawstwa w tym zakresie. >>
Spotlight - światło rzucone tak by było mroczniej„Spotlight” dostaje Oscara w świetle reflektorów. A Kościół Katolicki doznaje kolejnej dotkliwej klęski w walce o utrzymanie rządu dusz. >>
List Romana Kowalczyka do CzytelnikówMyślę, że państwo polskie potrzebuje naprawy i rzetelnej pracy, a nie kuriozalnych twierdzeń o „braku demokracji” i krzyków o rzekomym „stanie wojennym”. Na czas pełnienia funkcji Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zawieszam pisanie politycznych komentarzy. >>
PiS pyta Rzeplińskiego o doniesienia portalu wPolityce.pl o ustawianym wyroku TK: „Byłby to największy skandal w historii Trybunału”To działania wskazujące na to, że po stronie Trybunału dochodzi do rozgrywek politycznych, a nie działań stricte prawnych. >>
Program Rodzina 500 plus - informacje, wniosek, infoliniaWojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uruchomił infolinię dla samorządów i mieszkańców regionu w sprawie programu "Rodzina 500 plus". Urzędnicy odpowiadają na pytania pod numerami telefonów: 713406111, 713406117. >>
Co trzeba wiedzieć o Puszczy Białowieskiej i atakującym ją korniku drukarzuW Puszczy Białowieskiej masowo zamierają świerki zaatakowane przez kornika drukarza. (...) już 4 tys. z 52 tys. ha drzewostanów, którymi opiekują się leśnicy na terenie puszczy są martwe. >>
Otwarte spotkanie Komitetu PiS Dzielnicy Wrocław Psie Pole z Posłem P. BabiarzemMiejsce: pl. Solidarności 1/3/5 (budynek Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność), sala 105 na I piętrze >>
R.Kowalczyk: Młodzi i Solidarność„Solidarność” to dużo, dużo więcej niż jakikolwiek działacz, w tym L. Wałęsa, jej lider i symbol w latach 80-tych. >>
R.Pieńkowski: Berlin: monitoring internetu, czy inwigilacja?Jeśli ktoś chciałby być w 100 % anonimowy to zalecam rezygnację z internetu, telefonu komórkowego i konta w banku. >>
Od marca za wodę zapłacimy o 16% więcej!Nowe stawki MPWiK zawdzięczamy prezydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi, jego radnym i Platformie Obywatelskiej. WSZYSCY radni Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciw podwyżkom. >>
List Radnego dr Krystiana Mieszkały do Prezydenta DutkiewiczaRadny Rady Miejskiej Wrocławia, dr Krystian Mieszkała, skierował list otwarty do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza ws. zmiany siedziby gimnazjum nr 20 im. Profesora Alfreda Jahna. >>
Za śmieci we Wrocławiu możemy płacić mniej!Za śmieci we Wrocławiu płacimy więcej niż w innych miastach. Jest okazja, żeby to zmienić >>
Interpelacja radnego Roberta Pieńkowskiego z 8 II 2016 w sprawie udekorowania Wrocławia z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”Biało-czerwona flaga towarzyszy Polakom w chwilach walki i święta. Niech flagi narodowe w dniu 1 marca staną się stałym elementem krajobrazu naszego miasta. Wrocław i Wrocławianie powinni pamiętać o swoich bohaterach i okazywać swą pamięć. >>
P.Miśkowski: ŚLADAMI TARGOWICYW jednym z odcinków cyklu dokumentalnego „Dzieje kultury polskiej” (powstawał w latach 1997–1998) Rafał Grupiński, opowiadając o elitach przedrozbiorowej Rzeczpospolitej z ubolewaniem stwierdzał, że niektórzy ówcześni oligarchowie potrafili się posuwać do uprawiania własnej, niezależnej od władz państwowych, polityki zagranicznej. Taką samą działalność, tak oburzającą Grupińskiego, uprawia dziś jego własna partia polityczna. >>
Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem10 lutego 2016 r. (środa) godz. 18.30 Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem w kościele pod wezwaniem św. Stanisława, Wacława i Doroty, pl. Wolności 3 >>
Copyright © Prawo i Sprawiedliwość